niedziela, 13 października 2013

Doświadczenia

Zbieramy, zbieramy…
Calutkie nasze życie składa się z doświadczeń.
Doświadczamy dobra. Doświadczamy zła.
Dlaczego tak trudno w danej chwili zareagować odpowiednio?
Co znaczy: "zareagować odpowiednio"?
Zachować się odpowiednio do okoliczności.
Tak, by nikogo nie ranić, ale i nie zostać zranionym.
To trudne. Wręcz niemożliwe.
Nie udaje się wejść w odczucia drugiego człowieka.
Albowiem każdy człowiek inaczej odbiera świat.
To, co dla jednego istotne, 
dla innego może się okazać nieistotnym drobiazgiem.
Jak przewidzieć efekt naszego zachowania? 
Jak wyczuć sytuację? Jak się zachować?
Pojęcia się nie ma kiedy, jakim słowem, czy też gestem ranimy.
Każdy może się poczuć czymś dotknięty, zraniony.
Są wśród nas tacy, co bronią siebie.
Walczą o... swoją wersję, o swoje odczucia.
Nie zawsze powiedzą dokładnie co ich zraniło, ale odbijają piłeczkę.
Zraniona osoba na ogół głęboko chowa w sobie to, co ją zraniło.

Zraniliśmy, bądź zostaliśmy zranieni. 
Kolejne doświadczenia...Dobro

Tak trudno pamiętać; tak łatwo zapomnieć wykonywać tylko dobro - wszelkie możliwe dobro...

Dobro jest w nas.
Niestety, częściej zapominamy, że trzeba mu pomagać... wydobywać się z nas na zewnątrz.
Trzymamy je w ukryciu tak jakby miałoby być tylko dla nas samych...
I mamy pretensje do świata, że wokół nas tak mało dobra.
Siejmy dobro. Wypełniajmy nim świat.